IMG_8210 (1)-2

VIJAY MILAN MATH -DEV DARSHINI

Founder

Sadguru Paramahansa
Srî Srî Swâmî Advaitânanda Saraswatî

President

Paramahansa Parivrâjakâchârya
Srî Srî SwâmîAbhedânanda Saraswatî